Tverinkarjalaisten ystävät ry


on valtakunnallinen tverin-karjalaisten ystävyysseura

ja Tverinkarjalaisten Kulttuuriautonomian yhteistyökumppani.

Seura perustettiin vuonna 1994.


Puheenjohtajana toimii v. 2020

Lauri Railas Helsingistä.


Jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi,

opiskelijalle 10 euroa/vuosi.

Yhdistyksen tilinumero on

FI66 5680 0040 2213 98.


Yhdistys vastaa sivujen teksteistä ja kuvista.


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Jäsenrekisterissä olevia osoitteita ja muita mahdollisia henkilötietoja säilytetään asetuksen mukaisesti eikä niitä luovuteta Tverinkarjalaisten ystävät ry:n ulkopuolisille tahoille. Tverinkarjalaisten ystävien GDPR:n mukainen rekisteriseloste on luettavissa täältä.


..............................................


Seuralla on jonkin verran kirjoja myytävänä ja

siksi olemme avanneet kaupan, jonne pääset tästä.


..............................................


Veijo Saloheimon Tverin alueelle 1600-luvulla muuttaneesta väestöstä laatimat tietokannat ovat nyt kaikkien käytettävissä.

Tietokantoihin pääset täältä tai yläpalkin Muuttoluettelot-otsikosta.


..............................................


Veijo muistelee


..............................................


Tverin Karjalaa käsittelevästä tai tverinkarjalaksi kirjoitetusta kirjallisuudesta on luettelo, jota pääset lukemaan tästä.


..............................................U U T I S E TTveristä tuli pääsiäistervehdys


KALLEHET TVERINKARIELAZIN YSTÄVÄT,

TOIVOTAMMA TEILÄ HYVIÄ ÄIJÄPÄIVIÄ!


Kizakkah čirone taivahašša,

Piirain duuhu olgah jogo talošša,

Ruškiet jäičät da puaska stolalla,

Šuuri ilo olgah hengellä!

Hristos nouzi kuoleista! – Toveštah nouzi!

Hristos voskres! – Voistinu voskres!


TVERINKARIELAN RAHVAHAN KUL’TURNOI AVTONOMIJA

TVERIVuosikokous siirtyy ALKUSYKSYYN


Tverinkarjalaisten ystävät ry:n vuosikokous siirtyy syyskuulle. Aikaisemmin ilmoittamanamme ajankohtana 16. toukokuuta on koronatilanne luultavasti vielä vaikea ja estäisi kasvokkain kokoontumisen. Ilmoitamme uuden päivämäärän myöhemmin.


30.1. ja 22.3.2021Lämmin kiitos

kaikille yksityishenkilöille ja yhdistyksille, jotka ovat kunnioittaneet Veijo Saloheimon muistoa kartuttamalla hänen toiveensa mukaisesti Tverinkarjalaisten ystävät ry:n Helmi ja Pertti Virtarannan rahastoa.


19.2.2021Muistoruno Veijo Saloheimolle


Tverinkarjalaisten ystävät ry:n entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Tapio Mustonen on laatinut muistorunon veijo Saloheimolle.

Käy lukemassa runo tästä.

30.1.2021Hyvää alkanutta vuotta 2021 tverinkarjalaisten ystäville!


Vuodenvaihde oli surullinen, sillä aivan vuoden 2020 lopussa kaksi merkittävää Tverin Karjalan tutkijaa menehtyi, molemmat hyvin korkeassa iässä: professori Veijo Saloheimo ja kielentutkija Aleksandra Punžina. Molempia on muistettu 3.1.2021 Tverinkarjalaisten ystävät ry:n Facebook-ryhmässä sekä suomeksi että tverinkarjalaksi. Kirjoitukset voi lukea oheisten linkkien kautta.Yhdistyksemme ensimmäinen kunniajäsen, professori Veijo Saloheimo on siirtynyt tuonilmaisiin 29. joulukuuta 2020. Hän oli 96-vuotias.


tästä Elina Hatakan kirjoitukseen.


tästä Tverinkarjalaisten kirjoitukseen.
Tverinkarjalainen karjalan tutkija Aleksandra Vasiljevna Punžina on siirtynyt tuonilmaisiin 30.12.2020. Hän oli 86-vuotias.


tästä Marja Torikan kirjoitukseen.


tästä Tverinkarjalaisten kirjoitukseen.


3.1.2021Tunnelmallista joulunaikaa tverinkarjalaisten ystäville!
Builovan kirkko. Kuva: Martti Malinen.KATVEen kuusijuhlat 18.12.2020

Joulukuusen katveessa


Itä-Suomen yliopisto järjestää Zoomin kautta mielenkiintoisen kuusijuhlan, johon jokainen voi osallistua, mutta ilmoittautua pitää ennakkoon. Yhdistyksemme kaksi hallituksen jäsentä on esiintyjien joukossa: järjestösihteeri Leena Joki esittää tervehdyksen ja Henna Massinen kertoo hankkeen kuulumisia.


Ohjelma


12.30–12.40 Maria Kok & Milla Uusitupa: Seminaarin avaus

12.40–13.10 Irma Mullonen: Arkistolöytö vuodelta 1668: karjalankielinen sanasto

13.10–13.40 Maria Kok: Ja he avasivat aarteensa — i avattuo hänellä omat takat: refleksiivinen omistusrakenne itämerensuomalaisissa jouluevankeliumeissa

13.40–14.00 Katvelaisten tervehdyksiä

Leena Joki: Kotimaisten kielten keskuksen ja Tverinkarjalaisten ystävien tervehdys

Henna Massinen: Syksyn kuulumisia

Marjatta Palander & Helka Riionheimo: Kenttätyöt koronan katveessa

14.00–14.15 Kahvinkeitto- ja glöginlämmitystauko

14.45–15.15 Milla Uusitupa: Tverinkarjalan modaaliverbien kielioppia

15.15–15.45 Petar Kehayov, Denis Kuzmin & Rogier Blokland: Djoržan karjala venäläisessä kielimaisemassa

15.45–16.00 Loppukeskustelu ja seminaarin päätös


Seminaari järjestetään Zoomissa, ja se on avoin kaikille karjalan kielestä kiinnostuneille.

Tilaisuuteen tulee kuitenkin ilmoittautua ennakkoon viimeistään 16.12. lähettämällä viesti osoitteeseen milla.uusitupa(a)uef.fi.


Tässä linkki tapahtumaan.Mikä tämä Katve-hanke oikein on? Tässä tietoa hankkeen kotisivuilta:


Muutto ja kielellinen eriytyminen: karjala Tverissä ja Suomessa (KATVE)


Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (2018–2022) tutkitaan kahta uhanalaista, muuttoliikkeestä syntynyttä karjalan kielen muotoa, Venäjällä puhuttavaa tverinkarjalaa ja Suomessa puhuttavia Raja-Karjalan murteita. Molemmissa pohjana on varsinaiskarjalan etelämurre, joka on muovautunut kielikontakteissa eri suuntiin.

Tverinkarjala on syntynyt 1600-luvulla karjalaisten muutettua Sisä-Venäjälle Tverin alueelle, kun taas nykyisen Suomen alueelle Raja-Karjalan murteet ovat tulleet sotien jälkeen evakoiden mukana.

Tutkimuksen tavoitteina on tuottaa uutta tietoa 1) murteiden kehittymisestä, eriytymisestä ja heikkenemisestä, 2) kielenpuhujien näitä prosesseja koskevista havainnoista sekä 3) kielikontakteista sukukielten ja ei-sukukielten välillä. Hankkeessa luodaan kaksi puhekorpusta (50 vuotta sitten puhuttua ja nykyistä tverinkarjalaa). Vertailuaineistona on tutkimusryhmän aikaisemmin koostama Raja-Karjalan korpus. Hanke dokumentoi nykyistä tverinkarjalaa ja pyrkii samalla edistämään karjalan kielen elvytystä.


Lisätietoa saat tämän linkin takaa.


2.12.2020Marraskuun alussa juhlittiin Tverissä tverinkarjalan – karielan – 200-vuotista taivalta


Tverissä julkistettiin Ljudmila Gromovan ja Irina Novakin toimittama kirja Tverin kirjalliset muistomerkit karjalan kielellä 1800-luvun alkupuolella, jossa on sekä kyrillisin että latinalaisin kirjaimin Matteuksen ja Markuksen evankeliumit. Matteuksen evankeliumi, Jovangeli Matveista oli ilmestynyt tverinkarjalaksi kyrillisin kirjaimin Pietarissa painettuna vuonna 1820. Markuksen evankeliumi, Jovangeli Markešta samalta ajalta on säilynyt käsikirjoituksena.Ljudmila Gromova kirjoittaa:


Kirjutetulla tverinkarielan kielellä täydy 200 vuotta


Tänä vuodena tverinkarielazet pruaznuijah šuurda jubileida – 200 vuotta Jovangelin kiännökšillä karielan kielellä. Tverin linnan karielazin kul’turnoi avtonomija da Gor’koin bibl’otekan ruadajat varuššettih vistavkan, kumbane šanelou kiännökšin istorijašta, kiändäjistä da uužista karielazista kniigoista. Jogohine, ken tunnuštuačou vistavkanke, rubieu maltamah, myttyön dorogan proidi tverinkarielan kirjutettu kieli omaštah šynnynnäštä nygyzeh aigah šuat.


Enžimäzet Jovangelin kiännökšet karielan kielellä – painettu Piiterissä Jovangeli Matveista da jiänyn käzikirjutukšellä Jovangeli Markešta – ollah luajittu kirillicalla i valmissuttih Tverin mualla v. 1820. Kiändäjinä oldih Kozlovan s’olan Bohročan Vedenien kirikön pappi Grigorij Vvedenckoj da Novotoržkun hengellizen učiliščan opaštaja Matvei Zolotinskoi. ”Herran miän Šyndyruohtinan sv’atoi Jovangeli Matveista karjalan kielellä” oli pečatoidu Sinodan k䚚ennäštä Veniähen Bibleiskoin kanžakunnan elolla.


Toizet Jovangelin kiännökšet karielan kielellä oldih luajitti da painettu Arhangel’skoissa Jeparhijašša Kemin ujiezdašša vašta v. 1895–1898.


Vistavkan avujazilla keräydymä 6. pimiekuuda Tverin Gor’koin bibl’otekkah. Tuldih Tverinkarielazin kul’turnoin avtonomijan ruadajat, karielan kielen kursulazet, Tverin universitetan teologijan laitokšen da bibl’otekan ruadajat.


Avai vistavkan projektan vanhembi Gor’koin bibl’otekašta päin Ol’ga Kozlova. Uudeh kniigah näh (toimittajat L. Gromova, I. Novak), kumbazeh on kerätty molemmat tverilazet Jovangelin kiännökšet i lizätty transliteracija latinalla, šaneli L’udmila Gromova. Kniiga oli painettu Veniän prezidentan grantan dengoilla Petroskoissa. Grantan šuja Kozlovan Bohročan Vedenien kirikön pappi Dmitri Lihačov pagizi, midä andau kniiga uuvella pokonalla. Nikolai Turičev tervehytti kaikkie, ket tuldih avuajazilla, da kiitti vistavkan varuštajie.


Nygyne karielane, kumbane tiedäy omua kieldä, maltau, midä on kirjutettu näissä Jovangelin kiännökšissä. Jovangelit šäilytettih vanhat šanat da muodot, tuodih meilä edeh pruavoslavnoin šanašton. Karielan kieli harpai kodikieleštä kohti kniigakieleh.


L’udmila Gromova

Tverin linnan karielazin kul’turnoin avtonomijan preda


25.11.2020Tverinkarjalan kielioppi on julkaistu


Irina Novak, toinen tverinkarjalan oppikirjan (Miun harpaukšet karielan kieleh) tekijöistä on laatinut tverinkarjalan kieliopin, jonka selityskielenä on venäjä. Sitä ovat kaivanneet erityisesti tverinkarjalaa eri kursseilla opettavat karjalaiset, sillä kielioppiasioita heidän on vaikea selittää karjalaksi. Kirjan aineisto perustuu tverinkarjalaa käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjoihin. Myös jo neljä vuotta toimineen kielikomission päätökset on otettu mukaan.


Kirjaa jaetaan Tverin Karjalassa kurssien opettajille ja kirjastoihin. Kursseja järjestetään sekä Tverin kaupungissa että muuallakin Tverin alueen kylissä ja kaupungeissa. Kouluissa ei enää opeteta karjalaa. Siitä huolimatta Irina Novak uskoo tverinkarjalan tulevaisuuteen, sillä jo monena kesänä on hänenkin pitämilleen kursseille tullut uusia nuoria opiskelijoita, jotka haluavat oppia tverinkarjalaista kulttuuria ja kieltä.


Katso Irina Novakin haastattelu YouTubessa.


Myös Oma Mua -lehdessä 16.9.2020 on haastateltu Irina Novakia. Voit lukea sen tästä.


Oma Muan haastattelu on julkaistu myös Karjalan Sivistysseuran verkkosivujen Uutisčuppu - Uudisčuppu -ajankohtaiskanavalla. Uutisčuppu 17.9.2020.


10., 16. ja 20.9.2020Facebookissa muistellaan matkoja


Tverinkarjalaisten ystävät ry:n hallituksen jäsenet kertoilevat Facebookissa julkaistavassa juttusarjassa kokemuksiaan ja sattumuksiaan Tverin mailla. Tarinat ovat lyhyitä välähdyksiä eri vuosikymmeniltä. Siellä on jo muutama juttu ja tulossa lisää. Käykääpä lukemassa ja kertomassa omiakin matkakokemuksianne! Klikkaa tästä Facebookiin.


8.9.2020.Kirjoituksia Tverin alueen karjalan kielestä


Petroskoissa viikottain ilmestyvässä karjalankielisessä Oma Mua -lehdessä on heinäkuun aikana kolmessa artikkelissa ollut aiheena tverinkarjala. Artikkelit on kirjoittanut toimittaja Irina Zaiceva vienankarjalaksi, joten niitä on suomalaisen helppo lukea.


Kaksi jälkimmäistä artikkelia on julkaistu myös Karjalan Sivistysseuran verkkosivujen Uutisčuppu - Uudisčuppu -ajankohtaiskanavalla. Siellä ne ovat luettavammassa muodossa. Alla on linkit artikkeleihin. Ensimmäisen artikkelin, jota ei ole siellä, voi lukea tästä pdf:stä.


Oma Mua 22.7.2020 Uutisčuppu 29.7.2020.


Oma Mua 29.7.2020 Uutisčuppu 3.8.2020.


22.8.2020.Muutoksia ja peruutuksia


Hallituksen tehtävänjakoon on tullut muutoksia. Kiitollisina aktiivitoimijan Elina Hatakan monen vuoden työstä olemme helpottaneet hänen työtaakkaansa. Jäsensihteeriksi valittiin Leena Joki ja rahastonhoitajaksi Marja Torikka.

Tarkempaa tietoa hallituksen työnjaosta on yhdistys-sivulla.


Koska Karjalan Liiton kesäjuhlat on peruttu, emme mekään voi olla myymässä kirjoja Tverinkarjalaisten ystävien pöydän takana kesätorilla kesäkuussa. Kirjoja voi ostaa sähköpostitse torikka.marja(at)gmail.com. Myynnissä olevien kirjojen luettelon näet tämän tai tämän linkin kautta.


Kesän matkalle heinäkuussa Tverin Karjalaan ei kannata lähteä Venäjän vaikean koronatilanteen takia, vaikka matkatoimisto Traveller ei ole vielä matkaa peruuttanutkaan. Varmuuttahan ei ole edes siitä, saako turistimatkoja heinäkuussa tehdä.


11.5.2020.Irina Novak kertoo tverinkarjalan oppikirjan teosta


Tverinkarjalan oppikirjan Miun harpaukšet karielan kieleh toisen tekijän, Irina Novakin, haastattelu on julkaistu Oma Suojärvi -lehdessä. Hän kertoo siinä kirjan syntyprosessista. Voit lukea haastattelun tästä.


Jos et ymmärrä Irinan käyttämää kieltä, kannattaa hankkia tuo oppikirja. Se onnistuu parhaiten tilaamalla kirjan sähköpostitse torikka.marja[at]gmail.com.


Kirjan tekijät, Irina Novak ja Irina Komissarova, ovat yhdistyksemme varhaisimpia stipendiaatteja. Olemme näin tukeneet heidän työtään kielen hyväksi. Voimme olla ylpeitä näistä naisista.


9.4.2020.Vuosikokouksen valinnoista


Vuosikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Lauri Railas, joka oli jo muutaman vuoden toiminut varapuheenjohtajana. Hallitukseen valittiin entisistä jäsenistä Ari Burtsoff, Elina Hatakka, Leena Joki, Ritva Lampivuo, Nicklas Oranen, Susanna Tavi ja Marja Torikka. Eronneiden tilalle valittiin

Päivi Hytönen ja Henna Massinen.

Kiitämme Sampsa Holopaista ja Leila Välkevirtaa monivuotisesta työstä yhdistyksemme hyväksi.


Peruuntunut prof. Marjatta Palanderin luento pyritään järjestämään syksyllä joko Helsingissä tai Joensuussa.


18.3. ja 11.5.2020.Tverinkarjalaisten ystävät ry:n vuosikokous 15.3.2020


Valitettavasti Marjatta Palanderin ESITELMÄ ON PERUTTU ulkomaanmatkasta johtuvan karanteenin takia. Vuosikokous kuitenkin pidetään. Tervetuloa!

14.3.2020.


Tänäkin vuonna vuosikokous pidetään Helsingissä ravintola Vltavan Havel-kabinetissa sunnuntaina 15. maaliskuuta klo 15.

Ravintola sijaitsee rautatieaseman ja Postitaon välissä Elielinaukiolla, kabinetti 4. kerroksessa.

Ennen virallisia kokousasioita professori Marjatta Palander Itä-Suomen yliopistosta kertoo omasta kokemuksestaan, millaista tverinkarjalan kenttätutkimus ja olosuhteet paikan päällä ovat nykyisin. Saamme kuulla myös näytteitä haastateltavien puheesta.


TERVETULOA! Kerromme myös tulevan kesän matkasta!


21.1.2020.