Kirjallisuusluettelo


Tverin Karjalaa käsittelevää tai tverinkarjalaksi kirjoitettua kirjallisuutta

Uudempaa kirjallisuutta ei ole vielä lisätty tähän luetteloon.


Ahlqvist, August: Muistelmia matkoilta Wenäjältä 1854–1858. Karisto 1986


Alava Vihtori: Matkamuistelmia Tverin Karjalasta kesällä 1895. Julkaissut ja selityksin varustanut Pertti Virtaranta. Kalevalaseuran vuosikirja 53. SKS 1973


Antikainen T-I., Partanen J., Sivonen M. (toim): Liikkuvuutta suurvallan paineessa. Historian tutkimuksia n:o 13. Joensuun yliopisto Humanistinen tiedekunta 1996


Anttikoski Esa: Neuvostoliiton kansallisuus- ja kielipolitiikka Tverin Karjalassa 1930-luvulla. Esitelmä Joensuun yliopiston Karjalan, Itä-Euroopan ja Venäjän tutkimuksen tutkijakoulun seminaarissa 18.4.1997. (www.oocities.org/esaanttikoski/tver.htm)


Anttikoski, Esa: Neuvostoliiton kielipolitiikkaa: Karjalan kirjakielen suunnittelu 1930-luvulla. Lisensiaatintyö. Joensuun yliopiston vieraiden kielten laitos 1998


Balakirev N. M.: Kuz’mičča. Tver 2004


Balakirev N. M.: Stuanovoine. Tver 2013


Bubrih D. V., Beljakov A. A., Punžina A. V.: Karjalan kielen murrekartasto (mukana tverinkarjalan murrekartat) / Dialektologitšeskij atlas karel’skogo jazyka; toim. Leena Sarvas. Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. SUS 1997


Golovkin A. N.: Istorija Tverskoi Karelii. Tver 1999


Golovkin, A. N.: Žernova: kniga pamjati tverskih karel. Tver 2000


Golovkin, A. N.: Ot jazytšestva k pravoslaviju. Tver 2003


Golovkin A. N.: V kraju dvuh kul’tur. Ržev 2005


Golovkin A. N.: Tverin karjalaiset. Lyhyt historiallinen katsaus. Suom. Matti Jeskanen. Tver 2006


Golovkin A. N.: Ušli, tštoby vernut’sja. Povest’ o karelah. Tver 2010


Golovkina Z., Gromova L., Turičeva Z., Turičev N.: Karely v tsentre Rossii / Karielazet hormilla keššeššä. (tekstit venäjäksi, tverinkarjalaksi, suomeksi ja englanniksi). Tver 2009


Gromova Ljudmila: Aiga lugie i paissa karielakši. Tver 2002

(Verkkojulkaisuna: http://aiga.tverlib.ru)


Gromova Ljudmila (toim.): Tverskije karely: istorija, jazik, kultura. Materialy Meždunarodnoi nautšno-praktitšeskoi konferentsii, posvjatštennoi 20-letiju obrazovanija Obšestva kul’tury tverskih karel). (osa artikkeleista suomeksi) Tver 2011


Gromova Ljudmila: The written language of Tver Karelians today. Esa Anttikoski (toim.): Developing written Karelian: Papers from the Karelian session of the 11th international conference on methods of dialectology. Studies in language 38. Joensuu: Joensuun yliopisto 2003


Haltsonen Sulo: Suomalaiset tutkijat Tverin Karjalan mailla. Virittäjä 1942


Jeskanen, Matti: ”Karielat hormilla keššeššä”. Sisä-Venäjän, erityisesti Tverin alueen karjalaiset. Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo (toim.): Karjala, historia, kansa, kulttuuri. SKS 1998


Jeskanen Matti: From a Karelian of dialects to a common written language? Esa Anttikoski (toim.): Developing written Karelian: Papers from the Karelian session of the 11th international conference on methods of dialectology. Studies in language 38. Joensuu: Joensuun yliopisto 2003


Karjalainen Kusti: Muistelmia Tverin Karjalasta. Koitar V. Savo-karjalaisen osakunnan albumi. 1897


Karjalainen K. F.: Sisä-Venäjän karjalaisista. Karjalankirja. WSOY 1932


Kirkinen Heikki: Tverin Karjala Pietari Suuresta nykypäivään. Heikki Kirkinen, Pekka Nevalainen ja Hannes Sihvo: Karjalan kansan historia, WSOY Porvoo 1994


Kukk Tiit: Vesjegonskin karjalaisten tšastuškoja. Castrenianum Helsinki 1989


Laasonen Pentti: Novgorodin imu. Miksi ortodoksit muuttivat Käkisalmen läänistä Venäjälle 1600-luvulla? Historiallisia tutkimuksia 222. Helsinki 2005


Kuz’min V. V. (toim.): Besedka: poety Lihoslavlja. Tver 1999


Makarov, G. N.: Obraztsy karel’skoj retši kalininskije govory. Moskva 1963


Orlov Mihail: Bukvari. Karjalan sivistysseura Helsinki 1992


Orlov Mihail: Otkrovenije. Stihotvorenija, poemy, pesni. Tver 1993


Orlov Mihail: Tverin läänin karjalaiset. Mauno Jokipii (toim.): Itämerensuomalaiset. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Atena 1995


Punžina A. V.: Slovar’ karel’skogo jazyka: tverskije govory. Petrozavodsk 1994


Punžina A. V.: Slušaju karel’skij gobor / Kuundelen karielast’a paginatabua. Petroskoi 2001


Richter D.: Bemerkungen über die tverischen Karelier. Suomalais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja XXII 1904


Romanjuk A. (toim.): Glubinka: kniga o ljudjah Tverskoi oblasti. Tver 1995


Saloheimo Veijo: Kyläkunnittainen muutto Tverin Karjalaan ennen vuotta 1951. Kalevalaseuran vuosikirja 53. SKS 1973


Saloheimo Veijo (toim.): Bezhetskin ylängön karjalaisluettelo vuosilta 1650–1651. Joensuun yliopisto Karjalan tutkimuslaitos monisteita n:o 5. 1992


Saloheimo Veijo: Tveristä Möhköön ja Tervaniemeen. Alice Bernerin kirjeitä ja kortteja Aksel ja Martta Berner-Saloheimolle Tveristä 1902–1937 (alkuperäisistä jäljentänyt V. S.). Joensuu 1992


Saloheimo Veijo: Tverin-Karjalan historiaa. Karjalainen viesti n:o3/1993, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tiedotuslehti


Saloheimo Veijo (toim.): Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta ruptuurin aikana 1655–1658 paenneet ja poisviedyt. Historian tutkimuksia n:o 11. Joensuun yliopisto Humanistinen tiedekunta. Joensuu 1995


Saloheimo Veijo: Tverin Karjalan synty. Mauno Jokipii (toim.): Itämerensuomalaiset. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Atena 1995


Saloheimo Veijo (toim.): Inkerinmaalta ja Käkisalmen läänistä Venäjälle paenneita vuosina 1618–1655. Historian tutkimuksia n:o 19. Joensuun yliopisto Humanistinen tiedekunta. Joensuu 1999


Saloheimo Veijo: Entisen esivallan alle uusille elosijoille: ortodoksikarjalaisten ja inkeroisten poismuutto 1500- ja 1600-luvuilla. Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys. Tampere 2010


Savolainen Mikko: Karhujoen kansaa Tverin Karjalassa. Karielat hormilla kessessä. Bear river's people in Tver Karelia. Atena 2000


Schvindt Theodor: Matkamuistoja Tverin Karjalasta. Mit Deutschem Vorort. Kansatieteellinen arkisto 13. 1957


Tarasov Stanislav: Oma randa. Runot. Tver 1998


Turičeva Zoja: Armaš šana. Luvendakniiga Tverin karielazilla laps?illa. Tver 2001


Turičeva Zoja, Turičev Nikolai: Šyömizet tverin karielazin. Kuhnja tverskih karel. Tver 2011


Turičeva Z., Turičev N., Golovkina Z., Gromova L.: Karely Tverskogo kraja / Karielazet Tverin mualla (tekstit venäjäksi ja tverinkarjalaksi; kirjan Golovkin Z. et al.: Karely v tsentre Rossii / Karielazet hormilla keššeššä toinen, uudistettu painos. Tver 2012


Virtaranta Pertti: Juho Kujola, Karjalan ja lyydin tutkija. SKS 1960


Virtaranta Pertti: Tverin karjalaisten entistä elämää. WSOY 1961


Virtaranta Pertti: Tytärkarjalaisten litva-muistoja. Kalevalaseuran vuosikirja 54. SKS 1974


Virtaranta Pertti: Karjalaisista entisessä Tverin läänissä. Suomalais-ruotsalainen historian tutkijain symposio. Symposioraportti. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston julkaisuja. 1980


Virtaranta Pertti ja Helmi: Kauas läksit karjalainen. WSOY 1986


Virtaranta Pertti: Suru virret suuhun tuopi. Tverinkarjalainen itkuvirsi. SKS 1989


Virtaranta Pertti ja Helmi: Karjalan kieltä ja kansankulttuuria I. Tverinkarjalaisia kielennäytteitä. SUS 1990


Virtaranta Pertti: Tverinkarjalaisista nimistä. SUS 1992


Virtaranta Pertti: Tverinkarjalaiset. Karjalaisten muutto Tverin lääniin. Saarinen, Suhonen (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset: pienet kansat maailmojen rajoilla. Kuopio 1995


Žerbin Aleksei S: Karjalaisten muutto Venäjälle 17. vuosisadalla. Leningrad 1956. Suom. Eila Lahti-Argutina (digitaalimuodossa Veijo Saloheimolla)


Õispuu Jaan: Djorža-karjalan nominisanasto. Tallinna 1988


Õispuu Jaan: Djorža karjala tekstid. Toimetaja Paula Palmeos. Tallinn 1990


Õispuu Jaan: Karjala keelesaarte sõnamuutmissüsteem. Tallinn 1994


Õispuu Jaan: Djorža karjala vormisõnastik. Tallinn 1995Karjalan heimo -lehden Tverin Karjalan erikoisnumerot 9–10/1998, 9–10/2002 ja 9–10/2009

Näissä lehdissä julkaistut artikkelit ja lukuisia muita Karjalan Heimo -lehdissä julkaistuja artikkeleita voi lukea tästä Kirjoituksia.


Tiedon siitä, missä edellä mainittuja kirjoja on luettavissa, voi etsi HELKA-tietokannan avulla:

tästä.


Tiedot Suomessa julkaistuista artikkeleista löytää ARTO-tietokannan avulla:

tästä.